|export data wordpress|choose what export|import data wordpress|import author file|

Hướng dẫn chuyển dữ liệu WordPress cũ sang website mới

Chuyển dữ liệu WordPress cũ sang WordPress mới rất đơn giản. Trong WordPess có sẵn các công cụ để bạn có thể thao tác chỉ trong vài phút. Tùy theo số lượng nội dung cùng hình ảnh, video mà thời gian chuyển xong có thể mất vài phút đến vài chục phút. Trong bài viết này, TADA sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách thao tác.

Export dữ liệu từ website cũ.

 1. Dashboard –> Tools –> Export
  export data wordpress
 2. Tùy theo cấu trúc dữ liệu, theme và plugin của mỗi website khác nhau, bạn sẽ thấy các loại dữ liệu có thể Export được. Nếu Bạn muốn chuyển toàn bộ dữ liệu thì chọn All content. Hoặc, bạn chọn Post với Page cho những bài viết và trang quan trọng trên website (Post và Page là những loại dữ liệu cơ bản và được dùng nhiều nhất trên website).
  choose what export

  Nếu bạn export một post type bất kỳ, bạn có thể lọc theo những tiêu chí phù hợp.
  export post

 3. Nhấn nút Download Export File để tải file về, định dạng là .xml

Import dữ liệu vào website mới

 1. Dashboard –> Tools –> Import –> WordPress.
 2. Nếu bạn chưa sử dụng chức năng này lần nào, website sẽ yêu cầu bạn cài plugin. Nhấn Install now để cài đặt.
  import data wordpress
 3. Nhấn nút Run Importer để tiến hành Import
 4. Nhấn Choose File để chọn file .xml bạn đã tải về ở website cũ.
 5. Nhấn Upload file and import.
  import author file

  1. Ở bước này, bạn cần xác định lại Tác giả cho các bạn viết import vào.
  2. Nếu số lượng hình ảnh ở website cũ không quá nhiều. Bạn có thể tick vào dấu Download and import file attachments để website tự động tải & upload hình ảnh, video từ website cũ qua luôn. Còn nếu số lượng hình ảnh nhiều quá có thể ảnh hưởng đến hoạt động import dữ liệu, bạn không cần tick vào lựa chọn Download and import file attachments. Chúng ta sẽ chuyển hình ảnh bằng FTP hoặc qua hosting.

Hoàn tất

Sau khi hoàn tất chuyển dữ liệu, bạn vào trong các mục Post và Page để kiểm tra lại bài viết và hình ảnh chuyển qua. Tùy theo cấu hình ở website mới, bạn có thể điều chỉnh category, tag hoặc hình ảnh phù hợp.

Mục lục