nicole|psi m b|psi d b|gtmetrix b|website auditor|psi a|gtmetrix a|website auditor a|screaming frog

Tối ưu PageSpeed Insight và Technical SEO cho WordPress – NicoleBridal.vn

Dự án này được thực hiện từ ngày 04/05/2020 đến 20/05/2020. Mục tiêu là nâng cấp tốc độ, tối ưu mã nguồn, tối ưu kỹ thuật SEO cho website nicolebridal.vn.

Tình trạng trước khi tối ưu

NicoleBridal.vn được làm từ năm 2017. Giao diện website theo hướng tối giản nhưng bên trong lại sử dụng rất nhiều plugin “nặng đô” như WPBakery Page Builder, Smart Slider, WooCommerce.

psi m b
Điểm PSI của Mobile chỉ 3/100, không có điểm nào tích cực
psi d b
Điểm PSI trên Desktop cũng rất thấp, không có điểm tích cực
gtmetrix b
Điểm trên GTMetrix cũng rất thấp, chứng tỏ website không được tối ưu gì cả
website auditor
Khi kiểm tra Onpage SEO, website cũng mắc rất nhiều lỗi

Đánh giá và Giải pháp tối ưu

Website này được làm với chất lượng không cao, không được tối ưu về tốc độ và mã nguồn. Website cũng không cài đặt những plugin cần thiết để vận hành như Tự động Redirect bài viết hỏng, Nén ảnh… Do website này của đơn vị khác thực hiện, Tadateam hạn chế can thiệp sâu vào việc sử dụng theme và plugin để tránh bị lỗi.

Mục tiêu của Tadateam là sử dụng những plugin chất lượng để giúp website tối ưu tốt hơn như WP Rocket (nén file, tạo cache, lazy-load…), Smush Pro (nén hình ngay khi tải lên). Đồng thời, Tadateam rà soát lại cách các plugin kia tải tài nguyên, tắt bớt những tài nguyên không sử dụng (ví dụ như Google Fonts, một số file JS mặc định tải dù không dùng).

Tadateam sử dụng Screaming Frog SEO Spider và Website Auditor để kiểm tra chuẩn SEO, sửa lại cấu trúc Heading. Tadateam fix các lỗi 404, thiếu Title, thiếu Meta Description, xóa các link bị lỗi… để đảm bảo website đạt chuẩn SEO Onpage.

Kết quả sau khi tối ưu

Sau 2 tuần, điểm số của website đã được cả thiện đáng kể trên các công cụ kiểm định tối ưu trang PageSpeed Insight và GTMetrix.

psi a
Điểm số PSI trên Mobile và Desktop đều đạt kết quả tích cực.
gtmetrix a
Điểm GTMetrix đạt rất cao: 98/100. Tốc độ tải trang giảm từ 17.1 giây xuống còn 6.7 giây!
website auditor a
Số lượng lỗi giảm xuống còn 33. Những lỗi này tiếp tục được bên website chỉnh sửa nội dung để hoàn tất.
screaming frog
Lỗi lặp H1 không còn trên Website

Chi trong vòng 2 tuần, chất lượng tải trang và SEO của website nicolebridal.vn đã được cải thiện hoàn toàn.

Mục lục